Timeless beauty & wellness

waar huidverbetering en ontspanning samen gaan 

Contact   

 

Mocht het voorkomen dat u uw afspraak niet kunt nakomen, verzoek ik u vriendelijk dit tenminste 24 uur van tevoren door te geven. Indien het niet lukt binnen het genoemde termijn af te bellen, ben ik helaas genoodzaakt om 50% van de kosten in rekening te brengen.

 

 

Privacy Verklaring

Schoonheidssalon Timeless hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Geslacht
  • Voor- en achternaam 
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens 
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch 

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

  • Uw afspraken te kunnen inplannen
  • U te kunnen bellen, smsen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te kunnen smsen en/of e-mailen voor afspraakherinneringen en afspraakbevestigingen

Persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Schoonheidssalon Timeless en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.